Stari Camp Verde

Camp Verde je bila postrojba američke vojske osnovana 8. srpnja 1856. u okrugu Kerr u Teksasu uz cestu od San Antonija do El Pasa. Kamp je bio sjedište američkog Camel Corpsa, koji je eksperimentirao s korištenjem dromedara kao tovarnih životinja na jugozapadu Sjedinjenih Država. Vojska je uvozila deve 1856. i 1857., koristeći ih s određenim uspjehom u proširenim istraživanjima na jugozapadu. Deve se nisu slagale s vojnim konjima i mazgama, koje bi od straha jurnule kad bi osjetile miris deve.: 141  Vojnicima je teško rukovati devama i mrzili su miris životinja.Tijekom građanskog rata, god. 28. veljače 1861. Konfederacijske trupe zarobile su više od 80 deva: 155  i dva strana vozača u Camp Verdeu. Tvrtka Texas Ranger dobila je logor 1862., a J.W. Walker se brinuo o devama, od kojih su neke korištene za transport soli iz San Antonija, Brownsvillea i San Elizarija, dok su neke prevozile pamuk u Meksiko.: 155  Tri su puštene na slobodu i našle su put do Arkansasa gdje su ih poslale savezne trupe. Iowa za prodaju.: 155 Neke deve su držane u San Antoniju, gdje je Rip Ford razmišljao da ih iskoristi za ponovno osvajanje Fort Browna zbog uvjeta suše između Nuecesa i Rio Grandea.: 350  Poslane su u Guadalupe, gdje su dvije umrle , prije nego što su poslani natrag u Camp Verde.: 350 Kada su postrojbe Unije ponovno zauzele Camp Verde 1865., pronašle su oko 66 preostalih deva,: 156  koje su prodale na aukciji u Bethel Coopwood. Bethel je pet prodao Ringling Brothers Circusu i drugim vlasnicima cirkusa u Meksiku, ali kada je preostale deve vratio u SAD, vlada je vratila njihovu marku, ali ih je ubrzo pustila.: 157  Deve su poslane u Arizonu gdje su "postupno poginuo".: 350 Camp Verde je napušten 1. travnja 1869. Ruševine časničkih odaja nalaze se na sadašnjem privatnom zemljištu. Povijesna oznaka države Teksas i ulazna vrata stoje uz cestu. Mjesto je dodano u Nacionalni registar povijesnih mjesta 25. svibnja 1973. godine.

Vojni korpus deva

Ministar rata Jefferson Davis odabrao je Henryja C. Waynea da upravlja američkim vojnim trupom kamila i, prema savjetu Edwarda Fitzgeralda Bealea, postavio je Davida Dixona Portera za zapovjedništvo broda, Opskrba, kojem je 10. svibnja 1855. zadat "da bez odlaganja krene u Levant" za "kupnju i uvoz deva i dromedara koji će se koristiti u vojne svrhe".: 34 i 40  Wayne i Porter zaustavili su se u Tunisu, Malti, Smirni, Solunu, Konstantinopolu, Balaklavi i Aleksandriji, a Wayne je istaknuo "jedan- grbava deva nosila je teret vojske od 600 funti po komadu u prosjeku dvadeset pet milja dnevno. One koje su jednostavno jahali vojnici bile su sposobne putovati sedamdeset milja dnevno.": 46–54 Deve su stigle u SAD u Indianolu, Texas na 29. travnja 1856.: 57  s „američkim časnikom” i njegovim osobljem, „dva Turaka” i „tri Arapa”.: 53 : 350  34 grupe deva uključivale su „tunisku devu”, „baktrijske deve”, „booghdee” " (ili Tuilu, križanac baktrana i dromedara), "arapski" mužjak i ženke deva, "Sennar Dromedary", "Muscat dromedary", "Siout" muški i ženski dromedary, i "Mt. Sinajski dromedar".: 350  Završili su preseljenje u Camp Verde do 27. kolovoza.: 81  Logorski kan ili obor deva imao je zidove duge 150 stopa i deset stopa visoke, s kolibama duž stražnjeg zida za domaće goniče deva.: 83 Napravio je nosač drugo putovanje na Levant prema Davisovim naredbama, vraćanje u Teksas sa četrdeset jednom devom 10. veljače 1857., plus još devet muškaraca i jednog dječaka, uključujući Hadji Alija i Georgea Caralamboa.: 66–68  Time je završena misija Waynea i Porter i odgovornosti za deve pripadali su zapovjedniku Camp Verdea, kapetanu Innisu N. Palmeru.: 94 Davisova zamjena na mjestu ministra rata, John B. Floyd odabrao je Edwarda F. Bealea da zapovijeda Camel Corps-om i pregleda cestu vagona od Fort Defiance, New Mex